Historia parafii

Podstawowe informacje:

Parafia erygowana – prawdopodobnie w XII wieku 
Święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 25 listopada 
Święto patronalne św. Benona bpa – 16 czerwca
Data konsekracji kościoła – 16 czerwca 1908
Wieczysta adoracja – 14 lutego 
Liczba mieszkańców – 2220

Proboszcz – ks. kan. Kazimierz Tomalik ur. 1957, wyśw. 1982, ust. 1.VII.2013

 

Terytorium: 
Bronisław, Krzykosy, Małoszki, Młodzikowice, Młodzikowo, Przymiarki, Solec, Sulęcin, Witowo. 
Kościół parafialny – pw. św. Katarzyny dz. m., neogotycki, konsekrowany 1908
Kaplica filialna – pw. MB Częstochowskiej w Witowie, murowana, poświęcona 1991

 

Szkoły: 
- Zespół Szkół w Krzykosach, im. Marii Konopnickiej, 63-024 Krzykosy ul. Głowna 39 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, im. Henryka Sienkiewicza, 63-023 Sulęcin ul. Długa 20 

 

Cmentarz – parafialny w Solcu, ul. Cmentarna 1

Proboszczowie po roku 1945: + ks. Józef Sopart (1945 – 1975), + ks. Franciszek Figlak (1974 – 1994), ks. Franciszek Bortnowski (1994 – 2013)

Kapłani pochodzący z parafii: ks. Leon Stępniak (1939), ks. Janicki TJ (Rzym), ks. Sławomir Pawlicki (1998).

Siostry i bracia zakonni pochodzący z parafii: s. Anna Bajer – Uczennica Krzyża (Sulęcinek - 1998). 

 

Nota historyczna:

Solec był dawną posiadłością biskupów poznańskich. Pierwszy kościół drewniany zbudowano tu w XII wieku. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1302 roku. Dźwignięty z ruiny po najeździe szwedzkim, kilkakrotnie naprawiony i umacniany, przetrwał do 1908 roku. Obecny kościół – murowany, trójnawowy, neogotycki – zbudowano w latach 1905-1908. Poświęcił go w 1908 roku ks. Bp Edward Likowski. 


W latach 2005-2013 w Sulęcinku, obok kaplicy filialnej pw. Chrystusa Króla, zbudowany został nowy kościół. Nowy kościół został konsekrowany w kwietniu 2013 roku przez ks. Abpa Stanisława Gądeckiego. Od dnia 1lipca tego 2013, z parafii Solec wydzielona została nowa parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku. Jej pierwszym proboszczem został ks. Mirosław Skórnicki. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, siedziba: 63-023 Solec, ul. Kościelna 13.