Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Luty

9

czwartek

Apolonia, Eryka, Cyryl

 

Ważniejsze daty z dziejów Różańca świętego wg zbiorów Ojca L. Puzonia OP

1213 r. W połudn. Francji pod Muret odniesione zostało zwycięstwo nad albigensami. Od XV w. to wydarzenie łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca świętemu Dominikowi (1170 - 1221) przez Matkę Bożą.
1253 r. Dominikanin Wilhelm de Nubruk przesyła wiadomość ze swojej podróży do Tatarów: "Sicut nos portamus paternoster" - "oni noszą sznury modlitewne tak jak my".
1353 r. W kodeksie Schlackenwerthera św. Jadwiga, księżna śląska, przedstawiona jest z modlitewnikiem i różańcem w lewej ręce.
1409 r. Założenie Bractwa Różańcowego w Dusseldorfie. W drugiej połowie XV w. kolońskiemu kartuzowi Heirichowi von Kalkar przypisuje się oddzielenie 10 "Zdrowaś Maryjo" - modlitwą "Ojcze nasz".
1470 r. Dominikanin Alan z Rupe posłuszny nadprzyrodzonej interwencji, zakłada pierwsze Bractwo Różańcowe w Douai, we Francji.
1476 r. Dominikanin Jakub Sprenger publikuje Statut Bractwa Różańcowego, dla założonego przez siebie Bractwa.
1484 r. Papież Innocenty VIII nadaje 13 października odpusty dla Bractwa "Psałterza Błogosławionej Maryi Dziewicy w Krakowie".
1506 r. Albrecht Durer maluje dla Bractwa Różańcowego w Wenecji słynny obraz "Uroczystości różańcowe" (Muzeum Narodowe, Praga).
1571 r. Papież (dominikanin) św. Pius V przypisuje zwycięstwo pod Lepanto nad Turkami modlitwie różańcowej i ustanawia święto Matki Bożej Różańcowej, a wcześniej (1569) zatwierdza jednolitą formę różańca dla całego Kościoła (trzy części i piętnaście tajemnic).

1576 r. Publikacja pierwszego formularza Mszy wotywnej ("różańcowej").
ok. 1600 r. Włączono do Różańca trzy wezwania: wiary, nadziei i miłości, symbolizowane trzema "Zdrowaśkami".
1716 r. Cały świat katolicki obchodzi święto Różańca - 7 października.
1826 r. Maria Paulina Jaricot zakłada w Lionie we Francji wspólnotę Żywego Różańca, która po zatwierdzeniu przez Papieża, pod koniec jej życia liczy na świecie trzy miliony członków.
1858 r. Matka Boża osiemnaście razy objawia się w Lourdes z Różańcem w ręku, ze śnieżnobiałych pereł, połączonych ze złotym łańcuszkiem zakończonym złotym krzyżykiem.
1883 r. Papież Leon XIII ustanawia październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej. Do Litanii Loretańskiej wprowadza wezwanie: "Królowo Różańca świętego, módl się za nami". Wydaje kilkanaście Encyklik o Różańcu.
1877 r. Objawienie Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, w Polsce: "Chcę abyście codziennie odmawiali Różaniec".
1917 r. Różańcowe objawienia Matki Bożej w Fatimie : "odmawiajcie codziennie Różaniec". Rozkwit na świecie nabożeństw fatimskich.
1922-1963 r. Papieże tego okresu dokładnie określają wartość, godność, skuteczność i znaczenie modlitwy różańcowej: dla jednostek i rodzin, dla Kościoła, narodów i świata. Pius XI i Pius XII ogłosili po jednej encyklice różańcowej i mnóstwo Listów apostolskich. Papież Jan XXIII ogłosił dwa dokumenty o problematyce różańcowej, napisał także dwa rozważania różańcowe. Na audiencjach generalnych Papieże wygłosili mnóstwo przemówień o Różańcu świętym i rozdali niezliczoną ilość poświęconych różańców.
1939 r. Dominikanie powołują Krucjatę Różańca Rodzinnego, którą na skalę światową prowadził O. Patryk Peyton, Irlandczyk.
1949 r. W Austri O. Piotr Pawliczek, franciszkanin, zakłada wspólnotę modlitewną: "Różaniec - Drogi Pokuty - Modlitwy o Pokój na świecie". Wspólnota liczy ponad dwa miliony członków w stu pięćdziesięciu krajach.
1958 r. Dominikanie w Polsce powołują Krucjatę Różańca Rodzinnego. O. Szymon Niezgoda na samym tylko Podlasiu osobiście przyjmuje do Różańca rodzinnego ponad dwieście tysięcy rodzin. W całej Polsce Dominikanie wprowadzają w swoich kościołach "fatimskie nabożeństwa pokutne", które przyciągają tłumy wiernych.
1974 r. Papież Paweł VI w Adhortacji apostolskiej MARIALIS CULTUS, poświęca modlitwie różańcowej czternaście numerów (42-45). Podkreśla biblijny, ewangeliczny i chrystologiczny charakter modlitwy różańcowej. Różaniec wywodzi z liturgicznej modlitwy Kościoła. Dużo miejsca poświęca wspólnej modlitwie różańcowej w rodzinie.
1976-1978 r. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, na mocy specjalnych uprawnień otrzymanych od Stolicy Apostolskiej, zatwierdza kierunki odnowy Różańca świętego w Polsce, mianowicie następujące Księgi Różańcowe, opracowane przez O. Szymona Niezgodę OP Promotora Różańcowego w Polsce:
1. Formularz Mszy wotywnej z Czytaniami Liturgicznymi ku czci Królowej Różańca Świętego
2. Ceremoniał procesji różańcowej do Najśw. Maryi Panny
3. Ceremoniał procesji różańcowej do Najśw. Imienia Jezusa
4. Ceremoniał procesji różańcowej o pokój między narodami (nowy Różaniec do Najśw. Imienia Jezusa).
5. Ceremoniał Żywego Różańca
6. Ceremoniał Różańca Rodzinnego
(Powyższe pozycje wydrukowane są w Modlitewniku Różańcowym, Wydaw. Salezjańskie, Warszawa 1993)
1970 r. Po wyborze Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, O. Szymon Niezgoda OP organizuje w Polsce (w siedmiu miastach) Różaniec nieustający w intencji Papieża Polaka. Różaniec ten otrzymuje aprobatę i specjalne Błogosławieństwo Papieża i Prymasa Polski.
1978-1998 r. Papież Jan Paweł II w swoich przemówieniach na audiencjach generalnych (środowych), z okazji modlitwy Anioł Pański oraz podczas podróży misyjnych, ustawicznie zabiera głos na temat modlitwy różańcowej, potwierdza naukę swych poprzedników, podkreśla ewangeliczny, chrystologiczny, eklezjalny i maryjny charakter Różańca świętego; jego wymiar indywidualny, rodzinny i wspólnotowy, charakter modlitwy uwielbienia Trójcy Świętej i dziękczynienia za dzieło stworzenia i odkupienia, przebłagania i zadośćuczynienia za grzechy, modlitwy dzieci, młodzieży i dorosłych, duchownych i świeckich.
1980-1998 r. W Polsce szczególne miejsce zajmuje żywy różaniec dzieci, młodzieży, matek i ojców. W tych latach w samej tylko diecezji lubelskiej, O. Szymon Niezgoda OP zorganizował ponad pięć tysięcy żywych róż dzieci, młodzieży, matek i ojców. Szesnaście lat prowadzi Maryjne Dni Różańcowe dla Miasta Lublina, zorganizował Radę Żywego Różańca Lublina oraz dwie grupy Papieskiego Różańca Nieustającego, z których każda liczy po tysiąc osób. Wierni Lublina dzień i noc modlą się za Papieża Polaka.
2002 r. 16.X. Papież Jan Paweł II wydaje List Apostolski: Rosarium Virginis Mariae, w którym wyjaśnia znaczenie modlitwy różańcowej i wprowadza czwartą cześć różańca – Tajemnice Światła oraz proponuje by były one odmawiane w czwartek.
Zwyczajowo poszczególne części różańca odmawia się w następujące dni:
- poniedziałek – tajemnice radosne;
- wtorek – tajemnice bolesne;
- środa – tajemnice chwalebne;
- czwartek – tajemnice światła;
- piątek – tajemnice bolesne;
- sobota – tajemnice radosne;
- niedziela – tajemnice chwalebne.

Dodano 5 października 2013 o 11:10 przez Kazimierz Tomalik
 

 

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.