Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Luty

9

czwartek

Apolonia, Eryka, Cyryl

 

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne, to trzy dni, podczas których Pan Jezus Odkupił nas z grzechów i dał nam Zbawienie.

Czytając opis Męki Pańskiej w Ewangelii należy pamiętać, że wówczas początek nowego dnia (nowej doby - 24 godz.) liczono od wieczora dnia poprzedniego, dlatego trzy dni Triduum należy liczyć następująco: 1. czwartek/piątek, 2. piątek/sobota, 3. sobota/niedziela.
Godziny nocy i dnia liczono też osobno: od wieczora do rana 12 godz. nocy i od rana do wieczora 12 godz. dnia.

Poszczególne dni Triduum Paschalnego upamiętniają:

Dzień Pierwszy - Miłość doskonałą Jezusa i ustanowienie Ofiary
Eucharystycznej, która jest pamiątką Jego Męki i Zmartwychwstania;

Dzień Drugi - Odkupienie - śmierć Jezusa na krzyżu, jako zadość-uczynienie za nasze grzechy, spoczynek w Grobie i zstąpienie
do Otchłani/Piekieł, by uwolnić dusze zmarłych z niewoli diabła;

Dzień Trzeci - Wielka Noc i Poranek: Zmartwychwstanie - zwycięstwo nad grzechem i śmiercią - Zbawienie.

Liturgia Triduum Paschalnego
Liturgia - Służba Boża, to obrzędy religijne podczas których, czytając fragmenty Pisma św. i naśladując czyny Jezusa, wspominamy wydarzenia naszego Odkupienia i Zbawienia.

Wielki Czwartek
W tym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami przed swoją Męką, podczas której zniósł ofiary krwawe - ze zwierząt - składane w Świątyni Jerozolimskiej i ustanowił jedną Ofiarę - Swojego Ciała i Krwi - pod postaciami Chleba i Wina, którą polecił Apostołom „sprawować na Moją pamiątkę”. Ten czyn sakramentalny Jezusa Chrystusa uprzedził Jedyną Krwawą Ofiarę Odkupienia, jaką On
złożył z Samego Siebie, jako Baranek Boży, przyjmując Mękę i Śmierć na Krzyżu.

Wielki Piątek
Jest to dzień Męki Jezusa, która rozpoczęła się od Modlitwy w Ogrójcu, gdzie nastąpiła zdrada Judasza, pojmanie, uwięzienie w lochu i nocne przesłuchania w domu arcykapłanów Kajfasza i Annasza.
Następnie wczesnym rankiem przyprowadzono Jezusa do namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata by ten skazał go na śmierć.
Piłat najpierw wzbraniał się sądzić Jezusa i odesłał go do tetrarchy Galilei Heroda, by ten go sądził. Herod jednak odesłał Jezusa z powrotem do Piłata. Piłat najpierw chciał Jezusa ukarać tylko chłostą, jednak wobec nieustępliwości oskarżycieli skazał go w końcu na śmierć przez ukrzyżowanie. Opisane w Ewangelii wydarzenia rozegrały się w godzinach porannych. Jezus zawisł na krzyżu o 6 g. dnia (tj. o 12.00 według naszego czasu) i zmarł o g. 9.00 (tj. 15.00).
Pogrzebanie ciała Jezusa musiało nastąpić przed zachodem słońca, czyli przed g. 18.00 naszego czasu.
Podczas liturgii: czytamy opis Męki Pańskiej, modlimy się za wszystkich ludzi, adorujemy Krzyż, jednoczymy się z Jezusem w Komunii świętej. Na koniec przenosimy Najśw. Sakrament do Grobu Pańskiego - miejsca adoracji Pana Jezusa w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota
Sam dzień Wielkiej Soboty jest pamiątką spoczynku Jezusa w grobie
i Jego zstąpienia do Otchłani/Piekieł, by odebrać diabłu i wyprowadzić z niej dusze zmarłych sprawiedliwych - poczynając od Adama i Ewy - i wprowadzić do nieba.

Wigilia Paschalna czyli Wielka Noc
Słowo „wigilia” oznacza ”nocne czuwanie”.
Słowo „pascha” oznacza „przejście”.
Święto Paschy obchodzone przez Żydów w Starym Testamencie było pamiątką cudownego wyzwolenia Narodu Wybranego, pod wodzą Mojżesza, z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone oraz początkiem 40-letniej wędrówki do Ziemi Obiecanej. Czyli było pamiątką „przejścia z niewoli do wolności”.
Nasze święto Paschy, czyli Wielkanoc, jest obchodzeniem pamiątki „przejścia ze śmierci do życia” Jezusa Chrystusa i naszego osobistego „przejścia z niewoli grzechu do wolności życia w łasce Bożej”, które dokonało się w sakramencie chrztu św.
Jest także początkiem naszej drogi życiowej, która ma nas zaprowadzić do nowej Ziemi Obiecanej - do Królestwa Niebieskiego.

Wigilia Paschalna jest już świętowaniem Zmartwychwstania Jezusa.
Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej jest więc rozpoczęciem nocnego czuwania na Poranek wielkanocny, by zgodnie z Ewangelią uroczyście wyznać, że Chrystus Zmartwychwstał!

Dodano 9 kwietnia 2020 o 17:24 przez Kazimierz Tomalik
 

 

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.