Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Maj

22

niedziela

Julia, Wiesława, Helena

 

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne, to trzy dni, podczas których Pan Jezus Odkupił nas z grzechów i dał nam Zbawienie.

Czytając opis Męki Pańskiej w Ewangelii należy pamiętać, że wówczas początek nowego dnia (nowej doby - 24 godz.) liczono od wieczora dnia poprzedniego, dlatego trzy dni Triduum należy liczyć następująco: 1. czwartek/piątek, 2. piątek/sobota, 3. sobota/niedziela.
Godziny nocy i dnia liczono też osobno: od wieczora do rana 12 godz. nocy i od rana do wieczora 12 godz. dnia.

Poszczególne dni Triduum Paschalnego upamiętniają:

Dzień Pierwszy - Miłość doskonałą Jezusa i ustanowienie Ofiary
Eucharystycznej, która jest pamiątką Jego Męki i Zmartwychwstania;

Dzień Drugi - Odkupienie - śmierć Jezusa na krzyżu, jako zadość-uczynienie za nasze grzechy, spoczynek w Grobie i zstąpienie
do Otchłani/Piekieł, by uwolnić dusze zmarłych z niewoli diabła;

Dzień Trzeci - Wielka Noc i Poranek: Zmartwychwstanie - zwycięstwo nad grzechem i śmiercią - Zbawienie.

Liturgia Triduum Paschalnego
Liturgia - Służba Boża, to obrzędy religijne podczas których, czytając fragmenty Pisma św. i naśladując czyny Jezusa, wspominamy wydarzenia naszego Odkupienia i Zbawienia.

Wielki Czwartek
W tym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami przed swoją Męką, podczas której zniósł ofiary krwawe - ze zwierząt - składane w Świątyni Jerozolimskiej i ustanowił jedną Ofiarę - Swojego Ciała i Krwi - pod postaciami Chleba i Wina, którą polecił Apostołom „sprawować na Moją pamiątkę”. Ten czyn sakramentalny Jezusa Chrystusa uprzedził Jedyną Krwawą Ofiarę Odkupienia, jaką On
złożył z Samego Siebie, jako Baranek Boży, przyjmując Mękę i Śmierć na Krzyżu.

Wielki Piątek
Jest to dzień Męki Jezusa, która rozpoczęła się od Modlitwy w Ogrójcu, gdzie nastąpiła zdrada Judasza, pojmanie, uwięzienie w lochu i nocne przesłuchania w domu arcykapłanów Kajfasza i Annasza.
Następnie wczesnym rankiem przyprowadzono Jezusa do namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata by ten skazał go na śmierć.
Piłat najpierw wzbraniał się sądzić Jezusa i odesłał go do tetrarchy Galilei Heroda, by ten go sądził. Herod jednak odesłał Jezusa z powrotem do Piłata. Piłat najpierw chciał Jezusa ukarać tylko chłostą, jednak wobec nieustępliwości oskarżycieli skazał go w końcu na śmierć przez ukrzyżowanie. Opisane w Ewangelii wydarzenia rozegrały się w godzinach porannych. Jezus zawisł na krzyżu o 6 g. dnia (tj. o 12.00 według naszego czasu) i zmarł o g. 9.00 (tj. 15.00).
Pogrzebanie ciała Jezusa musiało nastąpić przed zachodem słońca, czyli przed g. 18.00 naszego czasu.
Podczas liturgii: czytamy opis Męki Pańskiej, modlimy się za wszystkich ludzi, adorujemy Krzyż, jednoczymy się z Jezusem w Komunii świętej. Na koniec przenosimy Najśw. Sakrament do Grobu Pańskiego - miejsca adoracji Pana Jezusa w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota
Sam dzień Wielkiej Soboty jest pamiątką spoczynku Jezusa w grobie
i Jego zstąpienia do Otchłani/Piekieł, by odebrać diabłu i wyprowadzić z niej dusze zmarłych sprawiedliwych - poczynając od Adama i Ewy - i wprowadzić do nieba.

Wigilia Paschalna czyli Wielka Noc
Słowo „wigilia” oznacza ”nocne czuwanie”.
Słowo „pascha” oznacza „przejście”.
Święto Paschy obchodzone przez Żydów w Starym Testamencie było pamiątką cudownego wyzwolenia Narodu Wybranego, pod wodzą Mojżesza, z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone oraz początkiem 40-letniej wędrówki do Ziemi Obiecanej. Czyli było pamiątką „przejścia z niewoli do wolności”.
Nasze święto Paschy, czyli Wielkanoc, jest obchodzeniem pamiątki „przejścia ze śmierci do życia” Jezusa Chrystusa i naszego osobistego „przejścia z niewoli grzechu do wolności życia w łasce Bożej”, które dokonało się w sakramencie chrztu św.
Jest także początkiem naszej drogi życiowej, która ma nas zaprowadzić do nowej Ziemi Obiecanej - do Królestwa Niebieskiego.

Wigilia Paschalna jest już świętowaniem Zmartwychwstania Jezusa.
Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej jest więc rozpoczęciem nocnego czuwania na Poranek wielkanocny, by zgodnie z Ewangelią uroczyście wyznać, że Chrystus Zmartwychwstał!

Dodano 9 kwietnia 2020 o 17:24 przez Kazimierz Tomalik
 

 

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.