Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Lipiec

12

niedziela

Jan, Wera, Brunon

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

Dodano 20 listopada 2016 o 6:46 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Wprowadzenie

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.
Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się rozniosła. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Okazało się również, że analogiczna myśl o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i formacji wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego; jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.
Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego. W 2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Dodano 20 listopada 2016 o 6:44 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Rocznica poświęcenia kościoła parafialnego

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga - to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego - na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą - przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach - tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Dodano 29 października 2016 o 22:03 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Peregrynacja obrazu św. Józefa z kościoła OO. Karmelitów w Poznaniu w Solcu 14-15.IX.

Program nawiedzenia cudownego obrazu św. Józefa z Sanktuarium OO. Karmelitów w Poznaniu – w Parafii pw. św. Katarzyny w Solcu – w dniach 14 – 15.IX.2016

Środa – 14.IX.2016

Solec
godz. 17:00
Uroczyste przywitanie obrazu Św. Józefa i modlitewne czuwanie przed obrazem – zapraszamy wszystkich parafian i grupy parafialne – Żywy Różaniec, Caritas Parafialną, Radę Duszpasterską, Radę Ekonomiczną, Służbę Liturgiczną.
[Wartę honorową przy powitaniu obrazu pełnią – Strażacy OSP Sulęcin]

godz. 18:00
Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i aktem zawierzenia rodzin św. Józefowi – zapraszamy wszystkie małżeństwa;

Witowo
godz. 20:00 – 21.30
Przywitanie obrazu św. Józefa w Witowie. Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, Apel Jasnogórski;
[Wartę honorową przy powitaniu obrazu pełnią – Strażacy OSP Witowo]
(Po Apelu powrót obrazu do kościoła parafialnego w Solcu)

Czwartek – 15.IX.2016
Solec

godz. 9:00
Czas prywatnego czuwania przed obrazem św. Józefa – okazja do spowiedzi.

godz. 9:45
Godzinki ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP

godz. 10:00
Msza św. z udziałem osób chorych, samotnych i w podeszłym wieku - z aktem osobistego zawierzenia św. Józefowi, na zakończenie modlitwa Anioł Pański;

godz. 11:30 – 15:00
Czas osobistej adoracji i spotkania ze Świętym Józefem - szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w planowych uroczystościach.

godz. 15:00 – 15:15
Koronka do Miłosierdzia Bożego;

godz. 15:30 – 16.30
- okazja do spowiedzi

godz.16:30 – 17:30
Msza św. – spotkanie dzieci i młodzieży ze św. Józefem; nabożeństwo do św. Józefa;
Pożegnanie obrazu św. Józefa i modlitwa dziękczynna za nawiedzenie.
[Wartę honorową przy pożegnaniu obrazu pełnią Strażacy OSP Krzykosy]

Dodano 10 września 2016 o 22:24 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

SPOTKANIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z BISKUPAMI POLSKIMI - Kraków, katedra na Wawelu - 27.VII.2016

Papież Franciszek:
Zanim rozpoczniemy dialog, wraz z przygotowanymi przez was pytaniami, chciałbym wypełnić uczynek miłosierdzia z wami wszystkimi i zaproponować kolejny. Wiem, że w tych dniach związanych ze Światowym Dniem Młodzieży wielu z was było zajętych i nie mogło pojechać na pogrzeb drogiego arcybiskupa. Zimowskiego. Pochowanie umarłych jest uczynkiem miłosierdzia i chciałbym, abyśmy teraz wszyscy razem pomodli się za ks. abpa Zygmunta Zimowskiego, aby ta modlitwa była prawdziwym przejawem miłości braterskiej, pochowaniem brata, który umarł. Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ... Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
Teraz z kolei drugi uczynek miłosierdzia, który chciałbym zaproponować. Wiem, że martwicie się o stan zdrowia naszego drogiego kardynała Franciszka Macharskiego, który jest poważnie chory... Choćby się zbliżyć, bo sądzę, że nie można wejść tam, gdzie on się znajduje nieprzytomny, ale chociaż zbliżyć się do kliniki, szpitala, i dotknąć muru, jakby mówiąc: „Bracie, jestem z tobą”. Odwiedzanie chorych jest kolejnym uczynkiem miłosierdzia. Ja też tam pojadę. Dziękuję.
A teraz niektórzy z was przygotowali pytania, sprawili, że do mnie dotarły. Jestem do dyspozycji.

Dodano 3 sierpnia 2016 o 23:08 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA Z PIELGRZYMKI DO POLSKI - 27-31.VII.2016

Wszystkie przemówienia i homilie wygłoszone przez papieża Franciszka podczas pielgrzymki do Polski, z okazji Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016, można odnaleźć na stronie internetowej Watykanu.

Wybieramy najpierw adres:

www.vatican.va

następnie na stronie Watykanu w języku włoskim wybieramy - viaggi,

i dalej wybieramy interesującą nas podróż papieża oraz język w jakim mają się wyświetlać zamieszczone teksty (Polacco).

Miłej lektury

Dodano 2 sierpnia 2016 o 23:48 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

Odpust Porcjunkuli - 2 sierpnia

Seraficki Ojciec Franciszek żywił wyjątkową miłość do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też staranną opieką otoczył kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą. W niej dał szczęśliwy początek Zakonowi Braci Mniejszych oraz przygotował podwaliny dla Zakonu Klarysek. W niej również zakończył szczęśliwie swój doczesny żywot. Podanie głosi, że w tej kaplicy św. Ojciec Franciszek otrzymał ów słynny odpust, który następnie papieże zatwierdzili i rozciągnęli na wiele innych kościołów. Z racji udzielonych tylu i tak wzniosłych dobrodziejstw Stolica Apostolska zezwoliła również obchodzić w dniu dzisiejszym święto liturgiczne. Jest to dzień, w którym przypada rocznica poświęcenia tej kaplicy.

Dodano 2 sierpnia 2016 o 9:40 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Papież: Polska piękna i wyjątkowa, a Polacy pełni entuzjazmu

Papież Franciszek powiedział dziennikarzom w samolocie w drodze do Rzymu, że Polska jest "piękna i specjalna", a witający go Polacy byli pełni entuzjazmu. Pochwalił organizację ŚDM w Krakowie. Mówił, że "nie jest słuszne identyfikowanie islamu z przemocą".

W czasie konferencji prasowej na pokładzie w samolocie wczoraj wieczorem papież, pytany o wrażenia z Polski, odpowiedział, że w czasie jego podróży Polska była wyjątkowa. Żartując, dodał: "W Polsce była jeszcze jedna inwazja, ale tym razem dokonała jej młodzież".
– Kraków, z tego, co widziałem, wydał mi się bardzo piękny, a Polacy bardzo entuzjastyczni – powiedział papież. Zauważył, że we wczorajszy wieczór, mimo bardzo ulewnego deszczu, w Krakowie na ulicach widział tłumy ludzi. To nie tylko byli młodzi ludzie, ale także staruszki – podkreślił Franciszek. Mówił także o "szlachetności narodu polskiego".
Papież wspomniał, że kiedy był dzieckiem, poznał w miejscu, gdzie pracował jego ojciec, wielu Polaków w Argentynie, którzy przyjechali tam po wojnie. – To byli dobrzy ludzie i to pozostało w sercach. Odnalazłem na nowo tę waszą dobroć – zapewnił papież.

Dodano 1 sierpnia 2016 o 10:02 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Franciszek - biografia papieża (fragment książki)

Andrea Tornielli

Franciszek

Biografia papieża (fragment książki)

Domowe risotto Bergoglio

Parny styczniowy poranek 1929 roku. Po długiej podróży morskiej rodzina Giovanniego Bergoglio przybywa do Buenos Aires. Rosa Margherita Vasallo, babcia papieża, zawsze elegancka, pomimo upału i dużej wilgotności jest ubrana w płaszcz z kołnierzem z lisa, całkowicie nie na miejscu przy takiej temperaturze. W podszewce ma zaszyte pieniądze uzyskane ze sprzedaży dóbr rodzinnych. Rodzina Bergoglio wyruszyła z Portacomaro (Portacomé w dialekcie piemonckim), niewielkiej gminy w prowincji Asti w Piemoncie. Na początku XX wieku przybyli tam z Castelnuovo w tej samej prowincji.
Negocjacje kończące transakcję zatrzymały rodzinę dłużej, niż przewidywano, i dlatego państwo Bergoglio nie wsiedli na statek Principessa Mafalda, który zatonął na północy Brazylii. Około stu osób zginęło. Wypłyną z kilkudniowym opóźnieniem, wchodząc na pokład Giulio Cesare. W Portacomaro rodzina Bergoglio prowadziła zakład cukierniczy. By wyemigrować, pozostawili wszystko, wcale nie z powodów ekonomicznych: chociaż nie całkiem stanęli na nogach po pierwszej wojnie światowej, to mimo wszystko nie musieli koniecznie opuszczać Włoch. Wybrali Argentynę przede wszystkim dlatego, że chcieli dołączyć do rodziny: w tej dalekiej części świata żyło już trzech braci ojca przyszłego papieża, którzy dorobili się majątku w Ameryce Południowej. Nie można też wykluczyć czynnika politycznego, jak wyjaśniała siostra papieża, Maria Elena Bergoglio: „Sytuacja była trudna, choć nie brakowało tego, czego potrzebowała nasza rodzina. Pamiętam, że ojciec często powtarzał, iż powodem, który pchnął go do opuszczenia Włoch, było nadejście faszyzmu”.

Dodano 31 lipca 2016 o 9:55 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

PROGRAM TRANSMISJI Z UROCZYSTOŚCI ŚDM ORAZ WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO W POLSCE

LISTA TRANSMISJI Z UROCZYSTOŚCI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY ORAZ WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO W POLSCE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 26 –31 LIPCA 2016 roku.

Uwaga:
- rozpoczynamy nadawanie sygnału międzynarodowego 10 minut przed każdym z poniższych wydarzeń i kończymy 10 minut po ich zakończeniu lub wraz z opuszczeniem danego miejsca przez Papieża Franciszka
- poniższy plan transmisji nie uwzględnia przejazdów Papieża Franciszka między miejscami spotkań (trwa potwierdzanie miejsc, z których sygnał będzie nadawany)

Dodano 23 lipca 2016 o 23:35 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
Strona 9 z 14

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.