Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Marzec

20

środa

Aleksandra, Klaudia, Anatol

 

WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2018

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

Dodano 11 lutego 2018 o 15:53 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 11-17 lutego 2018

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

„Trzeźwość egzaminem z wolności”

W niedzielę 11 lutego rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Takie też hasło przyświeca wszelkim działaniom podejmowanym w 2018 roku w Apostolstwie Trzeźwości. Nawiązuje ono do słów św. Jana Pawła II: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”. Te słowa mają szczególne znaczenie w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Na świętowanie odzyskania wolności zewnętrznej po długim okresie zniewolenia przez zaborców, kładzie się cieniem problem zniewolenia tak ogromnej liczby Polaków przez nałogi, zwłaszcza przez pijaństwo i alkoholizm.
Warto wiedzieć, że sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3 litrów na osobę.
Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przez statystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu i na to, że jest dwa do trzech milionów osób, które regularnie się upijają. Jeśli nasz naród pragnie być prawdziwie wolny, musi porzucić drogę pijaństwa i wejść na drogą trzeźwości. Trzeźwość bowiem jest fundamentem prawdziwej wolności naszej Ojczyzny.
Prawda ta jasno i głośno wybrzmiała w czasie ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości.

Dodano 11 lutego 2018 o 15:43 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r.

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)


Drodzy Bracia i Siostry!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.

W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.

Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania.

Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.

Dodano 4 lutego 2018 o 14:03 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2018 ROKU

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA
NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
1 STYCZNIA 2018 ROKU

Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju

1. Życzenie pokoju
Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego[1], jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. Spośród nich, obecnych w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22, 5 mln stanowią uchodźcy. Ci ostatni, jak stwierdził mój umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju”[2]. Aby je znaleźć, wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu.
W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona wszystkich, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska.

Dodano 1 stycznia 2018 o 9:05 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2017

„Oto się już głos rozchodzi:
wstańcie, bracia, uśpieni!
zbawienie nasze nadchodzi”
(Spuśćcie nam na ziemskie niwy)

Umiłowani Archidiecezjanie,
Drodzy Bracia i Siostry!

1. CZAS ADWENTU

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, który otwiera nowy rok liturgiczny. Łacińskie słowo „adventus” oznacza „przyjście”. Czas Adwentu to oczekiwanie na pamiątkę „przyjścia” Zbawiciela na ziemię.
Każde oczekiwanie – uczył papież Benedykt XVI – to coś, co przekracza całe nasze osobiste, rodzinne i społeczne istnienie. Oczekiwanie jest obecne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych najmniejszych i najbardziej banalnych, aż po najważniejsze, które angażują nas całkowicie i dogłębnie. Mam na myśli na przykład oczekiwanie małżonków na dziecko czy oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, który przybywa z daleka, aby nas odwiedzić. Oczekiwanie młodego człowieka na wynik końcowego egzaminu lub rozmowy w pracy. Czekanie na spotkanie z ukochaną osobą, na odpowiedź na list lub na przyjęcie przebaczenia... Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja.
W okresie poprzedzającym narodziny Jezusa oczekiwanie na Mesjasza, tj. na Pomazańca z królewskiego rodu Dawida, który wyzwoliłby ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia moralnego i politycznego oraz przywróciłby Królestwo Boże, było pośród Żydów niezwykle intensywne. Czy dzisiaj takie oczekiwanie jest pośród nas równie intensywne? Dzisiaj każdy z nas może zadać sobie pytanie: a ja na co czekam? Na co czeka moje serce? Na co czekamy razem? (por. Benedykt XVI, Radość Adwentu, 1.12.2010).
Ale Adwent to także oczekiwanie na drugie „przyjście” Chrystusa w dniu ostatecznym, o czym mówi Ewangelia z dzisiejszej niedzieli. To do nas, uczniów Jezusa, kierowane są słowa zapisane w Ewangelii według św. Marka: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33). A zatem nie ma to być oczekiwanie bierne, oderwane od życia. Jesteśmy przecież podobni do sług z dzisiejszej Ewangelii, którym polecono staranie o „wszystko”. Ma to być czas czynu, czas działania, czas pomnażania Bożych talentów, które otrzymaliśmy.

Dodano 3 grudnia 2017 o 7:47 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

I Światowy Dzień Ubogich – niedziela 19.XI.2017 r.

Ponad 4 tys. osób potrzebujących i niezamożnych, nie tylko z Rzymu i okolic, ale też z różnych diecezji świata, w tym z Warszawy, Krakowa, Paryża czy Brukseli, weźmie udział w papieskiej Mszy z okazji I Światowego Dnia Ubogich. Ojciec Święty ustanowił go przed rokiem, na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia, a obchodzony będzie on po raz pierwszy w niedzielę 19 listopada 2017 r. Program obchodów podaje komunikat Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Dodano 18 listopada 2017 o 14:28 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 75. rocznicy śmierci św. s. Teresy Benedykty

Drodzy Bracia i Siostry!

75 lat temu, 9 sierpnia 1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przeszła z tego świata do Ojca bogatego w miłosierdzie (por. Ef 2, 4) siostra Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka, w świecie Edyta Stein. Przeszła do Boga w całkowitym ogołoceniu, zamordowana w komorze gazowej, wraz z innymi Żydami, którzy zostali przywiezieni do Auschwitz w specjalnym transporcie z obozu przejściowego w Drente-Westerbork w Holandii. W ten sposób dopełniły się słowa, które Edyta Stein skierowała do swojej siostry Róży w momencie aresztowania ich przez gestapo w klasztorze karmelitanek bosych w holenderskim Echt: „Chodź, idziemy za nasz naród!”. „Zrozumiała wówczas – pisał w 1999 roku Jan Paweł II – że dokonując systematycznej zagłady Żydów, nałożono na barki jej narodu krzyż Chrystusa, przyjęła zatem jako swój osobisty udział w nim deportację i śmierć w otoczonym ponurą sławą obozie Oświęcimiu-Brzezince. Jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność”. Poprzez swe całkowite ogołocenie i śmierć w komorze gazowej Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża – złączyła się z kenozą, czyli wyniszczeniem się Jezusa Chrystusa Syna Bożego (por. Flp 2, 6-11). Równocześnie jej „Wiedza Krzyża” (taki tytuł nosiło jej ostatnie, pisane już w Echt, niedokończone dzieło) osiągnęła swój szczyt.

Dodano 5 sierpnia 2017 o 12:27 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Przypowieść o chwaście - Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24-43

W niedzielę 23 lipca br. (XVI zwykła roku A) słuchamy przypowieści o chwaście. Zastanawiamy się dlaczego chwast ma rosnąć razem z pszenicą aż do żniwa? Myślę, że poniższy artykuł daje nam na ten temat odpowiedź.

„Był u nas pan, członek grupy przestępczej wykonującej wyroki. Chciał się zmienić”. W tym domu ludzie uczą się życia na nowo.

60-70 procent osób, które do nas trafiają, wychodzi z bezdomności. Są w tym gronie tacy, którzy odnieśli tak zwany sukces - gospodarczy, ekonomiczny, pozakładali firmy. Są też tacy, którzy finansowo nie radzą sobie tak dobrze, ale wiążą koniec z końcem i są przyzwoitymi ludźmi. I to jest dla mnie najważniejsze - mówi Anna Machalica-Pułtorak, współtwórczyni i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, prowadzącego w Warszawie dom rotacyjny dla bezdomnych pod nazwą „Kuchnia Czerwony Rower”. (Wywiad przeprowadziła Małgorzata Gołota)

Bezdomni sami do pani przychodzą?
- Tak. Wydaje mi się, że to właśnie oni sami mają najlepszą wiedzę o tym, gdzie i jaką mogą otrzymać pomoc. Wzajemnie przekazują sobie te informacje, a przychodzą tylko ci, którzy zmianą w swoim życiu są realnie zainteresowani. Wszystkie inne placówki dla osób bezdomnych również wiedzą, jaką pracę prowadzimy, i czasem kierują młodych ludzi do nas.

Tylko młodych?
- Do 35. roku życia. W drodze wyjątku czasem przyjmujemy osoby kilka lat starsze. Dom rotacyjny to schronisko, które realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Mamy dwadzieścia miejsc noclegowych. Wszystkim naszym podopiecznym gwarantujemy lokum, wyżywienie, odzież i artykuły pierwszej potrzeby. Z panami pracuje pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy. Mają kompleksową pomoc ze wszystkich stron, muszą tylko chcieć i umieć z niej skorzystać. To jest ważna umiejętność społeczna.

Dodano 22 lipca 2017 o 23:54 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Boże Ciało – ustanowienie święta – obchody w Polsce

Piotr Nehring - www.onet.pl

• Po raz pierwszy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, bo tak brzmi pełna nazwa święta, obchodzono w Liège w 1264 r. W Polsce dzieje się to od 1320 r.
• "Niosącego Sanctissimum żaden z panów świeckich nie unosi pod ręce, jak jest gdzie indziej zwyczaj, ale prałaci dają mu tę pomoc, jeżeli bywa potrzebna" – pisał o XVIII–wiecznych procesjach w Polsce słynny dziejopis ks. Jędrzej Kitowicz
• Boże Ciało, jak Wielkanoc, jest świętem ruchomym. Wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy i 10 dni po Zielonych Świątkach jak popularnie nazywa się Święto Zesłania Ducha Św. Obchodzi się je w pierwszy czwartek po Święcie Trójcy Przenajświętszej


Objawienia Julianny z Cornillon

W 1191 lub 1192 r. w Retinnes pod Liège przyszła na świat dziewczynka o imieniu Julianna, która już jako pięciolatka została sierotą i wraz ze swą siostrą Agnieszką trafiła pod opiekę augustianek z klasztoru Mont Cornillon. Odebrała tam tak dobre wykształcenie, że mogła studiować dzieła ojców Kościoła, a zwłaszcza – jak podczas audiencji generalnej w listopadzie 2010 r. mówił papież Benedykt XVI – pisma św. Augustyna (354–430) i św. Bernarda z Clairvaux (1090–1153).
Ta obdarzona błyskotliwą inteligencją dziewczyna wykazująca też wielkie skłonności do kontemplacji z czasem przywdziała habit augustianek. Jako szesnastolatka miała mieć pierwsze objawienie, które – przywołajmy tu znów słowa Benedykta XVI – "powtarzało się wielokrotnie podczas adoracji eucharystycznych. W wizji tej wzdłuż średnicy księżyca w pełnym blasku biegła ciemna rysa. Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi. Natomiast ciemna linia sygnalizowała brak święta liturgicznego, w którym wierzący mogliby adorować Eucharystię".
Julianna długo zachowywała swoją tajemnicę tylko dla siebie. Zgodnie z tradycją hagiograficzną w 1245 r. miał jej się ukazać Chrystus i powiedzieć, że życzy sobie ustanowienia święta Eucharystii mającego przypadać w pierwszy czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej.

Dodano 16 czerwca 2017 o 9:33 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 11.VI.2017

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

Dodano 10 czerwca 2017 o 13:40 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
Strona 11 z 12

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.