Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Październik

15

wtorek

Jadwiga, Teresa, Brunona

 

Intencje na Mszę św. za zmarłych w środę 16.X - Solec

Zmarli w roku 2018 – 2019

Intencje na Mszę św. w środę 16.X.2019 g. 18.00 – Solec
(Baba, Bronisław, Krzykosy, Młodzikowo, Młodzikowice, Przymiarki, Solec, Sulęcin)

Za + Mieczysława Muszyńskiego – od sąsiadów z ul. Środkowej, Głównej i Okrężnej;
+ Zbigniewa Kominka – od sąsiadów z Krzykos;
+ Henryka Kujawę – od Marii i Juliana Wawrzyniak i Zofii Jędrzejczak;
+ Bogdana Krzysztofiaka – od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Krzykos;
+ Leokadię Chwiołka – od rodz. Wudarczyków i Wiatrów z Sulęcina;
+ Piotra Dubińskiego – od Ewy Sibilskiej z dziećmi;
+ Mariannę Wujek – ;
+ Marię Florczak – od Tadeusza Starosty z rodz. i Magdaleny Markiewicz;
+ Ewę Matuszak – od kokleżanki Elżbiety Litkowskiej z rodziną;
+ Joannę Dudziak – od chrześniaczki Lidki z rodziną;
+ Marię Jaszczak – od szwagierki Stefanii, rodziny Golińskich i Siewierskich;
+ Michała Muszyńskiego – od Wuja Andrzeja z rodziną;
+ Lubomirę Kubasik-Kisielewską- od kuzynki Anny Zbierskiej, Barbary Kruszczak i Łucji Kruszczak z rodzinami;
+ Stanisława Delestwowicza – od Benona, Reginy, Kamila i Damiana Delestowiczów z rodzinami;
+ Kazimierę Urbaniak – od rodz. Grabelnych, Mądrych, Piskorków i Szajdów;
+ Kazimierza Owczarzaka – od syna z rodziną;
+ Bożenę Paczkowską – od syna Roberta z żoną;
+ Zdzisława Łukowskiego – od kuzynostwa z Solca;
+ Mariannę Siemieniec – ;

Dodano 2 dni temu o 20:51 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PARAFII W SOLCU 13-14.VII.2019

MISJE PARAFIALNE

6 – 12 lipca 2019
- Sobota/Niedziela – 6/7 lipca 2019 – Msze św. z kazaniem (według zwykłego porządku)
- Poniedziałek – 8 lipca 2019 – Dzień modlitwy za zmarłych (procesja na cmentarz)
- Wtorek – 9 lipca 2019 – Dzień pokuty
- Środa – 10 lipca 2019 – Dzień maryjny
- Czwartek – 11 lipca 2019 – Odnowienie sakramentu małżeństwa
- Piątek – 12 lipca 2019 – Dzień Krzyża – przynosimy krzyże z domów
od g. 10.30 – odwiedziny chorych w domach
W czasie Misji – Msze św. w dni powszednie: 9.00, 17.00 [Witowo], 18.30.

Dodano 6 lipca 2019 o 17:13 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Liturgia Triduum Paschalnego

Nic też dziwnego, że uroczystości podczas Triduum Paschalnego odbywają się wieczorem, co według liturgicznej poprawności powinno następować po zapadnięciu zmroku. Wszystkie celebrowane w niej ryty starają się oddać prawdę poszczegόlnych dni, oddając atmosferę samych wydarzeń, ktόre miały miejsce za sprawą Chrystusa.

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarόwno czytania jak i obrzędy tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, ktόry przepasuje się prześcieradłem i myje uczniom nogi, każąc im w tym naśladować siebie. W relacji trzech Ewangelistόw (Mateusza, Marka i Łukasza, tzw. Ewangelie synoptyczne) to była właśnie żydowska uczta paschalna, ktόrą Jezus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki. Podczas niej ustanowił swόj wieczny testament: Najświętszy Sakrament swej obecności: Eucharystię (o czym mόwi czytane wtedy w liturgii słowa drugie czytanie z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian).

Dodano 18 kwietnia 2019 o 22:58 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Triduum Paschalne – jedno wielkie święto zwycięstwa życia nad śmiercią

Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan na przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Wielu uczestniczyło w nabożeństwach wielkopostnych. Wielu też podejmowało specjalne postanowienia, by okres ten przyniόsł większe owoce w ich życiu, będąc tym samym źrόdłem dodatkowej radości z nadchodzących swiąt. Kiedy jednak zapytamy zwykłego zjadacza chleba, o jakie święta chodzi, wchodząc nieco w szczegόły, możemy być nieraz zdziwieni z niepełnej znajomości treści tych świąt. Stąd nigdy nie jest za mało mόwić o ich istocie i przesłaniu, nie szczędząc piόra czy klawiatury komputera, nawet jeśli czynimy to każdego roku.
Kościόł w swych oficjalnych wypowiedziach mόwi o nich: „największe misteria ludzkiego odkupienia”, „święto świąt”, „uroczystość uroczystości”, „Wielka Niedziela”, „Triduum Paschalne” (Katechizm Kościoła katolickiego, 1169), „kulminacja życia liturgicznego”, „największe misteria ludzkiego odkupienia” (Kongregacja Kultu Bożego, List Okόlny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, 38). Wszystkie te nazwy wyrażają ich istotę: chodzi o coś najważniejszego w Chrześcijaństwie, o coś, co stanowi fundament, bez ktόrego wszystko inne traci swόj sens. Są to święta celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, celebracji wydarzeń, ktόre zmieniły bieg całej ludzkości i otworzyły perspektywę tworzenia nowej cywilizacji (miłości), niespotykanej dotychczas w historii, bez względu na to, czy ktoś w to wierzy czy nie. Ich treść jest tak bogata, że trzeba je rozpatrywać w wielu aspektach; a ponadto, ze względu na to, iż zostały dokonane w ludzkiej historii przez Boga, ktόry stał się „jednym z nas”, podlega logicznej kolejności wydarzeń, w jakich miały miejsce, rozciągając się na trzy kolejne dni-doby: czwartek/piątek, piątek/sobota i sobota/niedziela.

Dodano 18 kwietnia 2019 o 22:53 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2019 (Po stronie Światła)

LIST PASTERSKI
ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO
NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2019
(Po stronie Światła)Umiłowani Bracia i Siostry, drodzy Archidiecezjanie!

1. Przemienienie Chrystusa

Druga niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Przemienienia Chrystusa. Dzisiejsza liturgia zachęca nas do wejścia ze Zbawicielem na „górę”, do modlitwy
i kontemplacji chwalebnego światła Boga na Jego ludzkim obliczu. Wydarzenie przemienienia Chrystusa zawiera dwa istotne elementy: światło i głos. Jezus wszedł
z uczniami – Piotrem, Jakubem i Janem – na wysoką górę i „tam się przemienił wobec nich” (Mk 9,2), a Jego oblicze i odzienie stały się lśniąco białe. Następnie obłok okrył górę,
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7). Światło i głos: światłość Boża, która jaśnieje na obliczu Jezusa i głos Ojca niebieskiego, który daje o Nim świadectwo i poleca, aby Go słuchać.

Tę tajemnicę Przemienienia Pańskiego należy widzieć w kontekście drogi, jaką przebywa Jezus. On zmierza ku wypełnieniu swojej misji, dobrze wiedząc, że aby dojść do zmartwychwstania, będzie musiał przejść przez cierpienie i śmierć na krzyżu. On mówił
o tym otwarcie do uczniów, którzy nie tylko nie rozumieli tego, ale wręcz odrzucili taką perspektywę, ponieważ nie myśleli po Bożemu, ale po ludzku (Mt 16,23). Dlatego Jezus bierze ze sobą trzech uczniów na górę i objawia im swoją boską chwałę, blask Prawdy
i Miłości. Jezus pragnie, aby to światło oświeciło ich serca, gdy będą przechodzili przez wielki mrok Jego męki i śmierci, gdy zgorszenie krzyża będzie dla nich nie do zniesienia. Bóg jest światłością i Jezus chce, aby Jego najbliżsi przyjaciele doświadczyli tego światła, które jest w Nim. Dzięki temu – po Przemienieniu – On będzie dalej w nich wewnętrznym światłem, zdolnym ich chronić przed ogarniającymi ciemnościami. Nawet w najciemniejszą noc Jezus jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Św. Augustyn podsumowuje tę tajemnicę pięknym wyrażeniem, mówi: „Tym, czym jest dla oczu ciała słońce, które widzimy, tym jest [Chrystus] dla oczu serca” (Sermo 78, 2).

Dodano 18 marca 2019 o 8:51 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Eksterminacja polskiego duchowieństwa w KL Dachau – ks. Leon Stępniak 1913-2013

W piątek 15 marca o g. 17.00 w Zespole Szkół w Krzykosach odbędzie się spotkanie z panią dr Anną Jagodzińską, z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, na temat „Eksterminacja polskiego duchowieństwa w KL Dachau. Ksiądz Leon Stępniak (1913 – 2013), więzień Dachau i Mauthausen Gusen”.
Prywatnie pani Anna Jagodzińska jest bratanicąksiędza kanonika Leona Stępniaka, który urodził się w Czarnotkach, wychował w Bronisławiu, a swoją mszę prymicyjną odprawił 3 VI 1939 r, w kościele w Solcu. Był najdłużej żyjącym spośród księży, którym udało się przeżyć gehennę obozu koncentracyjnego w Dachau.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na to spotkanie. Wasza obecność będzie wyrazem poczucia przynależności do społeczności lokalnej, do naszej „małej ojczyzny”, a także świadectwem ratowania fragmentów historii przed zapomnieniem dla szeroko pojętego dziedzictwa.

Dodano 10 marca 2019 o 15:34 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH NA WIELKI POST 2019

ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI

WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2019

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Dodano 9 marca 2019 o 21:41 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2018 ROKU

Umiłowani Archidiecezjanie!

Boże Narodzenie, które w tych dniach z radością przeżywamy, to wielkie święto wiary. Wiara bowiem pozwala nam zatrzymać się w codziennym biegu naszych wielkich i małych spraw, by w małym Dziecku, spoczywającym w betlejemskim żłobie, dostrzec niezmierzonego i niepojętego Boga, który z miłości do nas zechciał wśród nas zamieszkać.
To również święto prawdziwej nadziei. Każdego przecież dnia przychodzi nam zmagać się z problemami, które niejednokrotnie znacznie przekraczają nasze ograniczone możliwości. Jako chrześcijanie w naszej bezradności nie tracimy jednak ducha, gdyż uświadamiamy sobie, że niewielkie rączki małego Jezusa są w istocie potężnymi dłońmi wszechmocnego Boga, który potrafi rozwiązać wszystko, czego my nie potrafimy.
To wreszcie święto pełnej szczęścia miłości, które przypomina nam, że chociaż sami z siebie na to nie zasługujemy, to jednak jesteśmy, wszyscy bez wyjątku, niezmiernie przez Boga umiłowani. Promieniejąca ze stajenki Boża miłość udziela się w tym pięknych chwilach naszym rodzinom, gromadzi nas przy wspólnym stole, budzi pragnienie wzajemnego przebaczenia i sprawia, że wzajemnie obdarowujemy się dobrem.

Dodano 24 grudnia 2018 o 20:04 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Pielgrzymka autokarowa do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

We wtorek 7 sierpnia odbędzie się wycieczka autokarowa do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W drodze powrotnej odwiedzimy także zamek w Gołuchowie.
Wyjazd o g. 7.00. Koszt od osoby – 30,- zł. Chętni mogą zapisywać się w zakrystii.

Dodano 21 lipca 2018 o 9:49 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W sobotę 16 czerwca odbędzie się pielgrzymka dzieci I-szo Komunijnych do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Wyjazd według następującego porządku:
Sulęcin g. 7.00, Solec g. 7.10, Krzykosy g. 7.15, Witowo g. 7.20.
Powrót ok. g. 13.30

Dodano 13 czerwca 2018 o 14:14 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
Strona 13 z 13

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.